Categorie Archief Projecten

doorIrek Roslon

FrieslandCampina; Uitbreiding DOMO fabriek

Uitbreiding en schaalvergroting van de kaasfabriek in Workum. Ontwerp besturing van de pijpleidingen in de nieuwe fabrieksonderdelen. Het niveau in de verschillende containers moet continu in de gaten worden gehouden, en het systeem moet zo nodig zelf overgaan tot het verpompen van de inhoud.

doorIrek Roslon

A4all (ABB); Aanleg tunnel rijksweg A4

De A4 tussen Delft en Schiedam is open for all. IRAutomation hielp bij het definiëren van communicatieoppervlakken en definiëren van stuurprogramma’s voor apparaten in de tunnel en het centrale besturingssysteem. Tevens schrijven van bijbehorende documentatie conform strikte standaards en richtlijnen.

doorIrek Roslon

Gerouteerde noodstop voor afstandsbediening bruggen

In de Provincie Groningen wordt de afstandsbediening van bruggen vernieuwd. In de nieuwe situatie zullen er vier controleposten beschikbaar zijn vanwaar ruim tachtig bruggen aangestuurd kunnen worden. De noodstop van de juiste brug dient gerouteerd te worden naar de juiste controlepost, waarbij zekerheid moet zijn dat het signaal correct aankomt. De controlepost en brug kunnen daarbij fysiek tientallen kilometers uit elkaar liggen.

IRAutomation heeft hiervoor het systeem ontworpen dat naast correcte routering van de fail-safe signalen tevens redundantie van de tussenliggende schakels garandeert. Een noodstop systeem op deze schaal is nog niet eerder geïmplementeerd met Siemens apparatuur.

doorIrek Roslon

Plaatsing Zuidhorn brug

Na maanden voorbereiding wordt de nieuwe brug bij Zuidhorn (Groningen) geplaatst. De nieuwe tafelbrug overspant het Van Starkenborghkanaal en is vanaf 4 augustus 2017 open voor het verkeer. IRAutomation draagt zijn steentje bij aan dit project bij het voorzien van de programmering, de afstandbediening en de inbedrijfstelling van het geheel. Ook deze brug maakt gebruik van I-device gerouteerde noodstop technologie.

Plaatsing Zuidhornbrug

Plaatsing tafelbrug bij Zuidhorn